Trabzon 1 Şubesi
1535 | | | 01-12-2014
İFTİRANIN VE BİLGİSİZLİĞİN SINIRI YOK
Mehmet KARA

İFTİRANIN VE BİLGİSİZLİĞİN SINIRI YOK
Cevap vermeye değmez bir takım yalan yanlış haber ve uydurma, zorlama başlıklar ortaya çıkınca teşkilatımıza karşı duyduğum sorumluluk gereği yaptığım basın açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum.
01/12/2014 tarihli yerel bir gazetemizde (TAKA) 9 Kasım 2014 tarihli her hangi bir kaynağa matuf olmayan sanal bir internet haberinin üzerine giydirilmiş, gündemle ve internet sitesindeki haberin içeriğiyle hiç alakası olmayan şahısları manşete taşıyan haberiyle gazetemiz ne yapmaya çalışmıştır?
Öncelikle belirtmek isteriz ki bütün araştırmalarımıza rağmen Milli Eğitim Bakanlığı sıralamasında Trabzon’un 52. oluşuyla ilgili herhangi bir belge ve kayda ulaşamadık. 52 sayısı tamamen sanal bir sayıdır. Herhalde son zamanlarda bazı siyasilerimizin yaptığı hesaplardan tevarüs eden ve bir rakam olsa gerek. Artık gazetecilerimiz de siyasilerin yaptığı hesaplar gibi hesap yapmaya başlamış olmalı.
Geçmişte ilimize takdire şayan hizmetler veren Sn. Selim Yavuz SANDIKÇI sevdiğimiz, saydığımız ve birlikte çalışarak tecrübelerinden yararlandığımız bir müdürümüzdür.
Aynı şekilde Sn. Tamer KIRBAÇ da ilimiz için son derece faydalı hizmetlere imza atmış, gecesini gündüzüne katarak çalışmış ve Trabzon özelinde başarılı da olmuş saygıyla anılacak bir şahsiyettir.
Milli Eğitim Bakanlığında yaşanan yeniden yapılanma sürecinde 2014 yılı başlarında Sn. Hızır AKTAŞ Gümüşhane’den Trabzon’a Milli Eğitim Müdürü olarak atanmış olup henüz görevinin 10. ayındadır.
Biz de Trabzon Eğitim Bir Sen olarak bu üç müdürümüzle çalışma imkân ve fırsatı bulduk.
Bu süreçte Milli Eğitim’de son derece önemli değişiklikler oldu. Bürokraside, sivil toplum örgütlerinde ve basında bu değişimi takip edemeyen birçok olabilir. Süreçle ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak isteriz:
Son OKS sınavı 8 Haziran 2008’de yapıldı. İlköğretimden ortaöğretime geçiş 2013 yılına kadar SBS sınavı ile yapılırken 2013 yılında bütün ortaöğretim kurumları Anadolu Lisesi statüsüne geçirildi. Dolayısıyla bütün liselere SBS ve şimdi de TEOG sınavına göre alım gerçekleşmeye başladı. Daha önce sınav başarısı düşük olup akademik eğitim düşünmeyen öğrenciler OKS ve SBS sınavlarına girmeyebiliyordu. Liseler tamamen sınav puanına göre öğrenci almaya başlayınca ortaokul 8. Sınıftaki öğrencilerin ve daha sonra 6, 7, 8. Sınıftaki tüm öğrencilerin (SBS ile) sınava girmeleri mecburi hale geldi. Dolayısıyla değerlendirme de sınav puanı üzerinden yapılır oldu.
OKS ve SBS döneminde yüzde 60-70 öğrenci sınava giriyor ise son dönemde sistem değişikliği gereği bütün öğrenciler sınava girmek durumunda kaldı.

İlköğretimde durum bu iken lise de bundan farklı değil. Sınavsız geçiş sisteminin tartışıldığı, gençliğin testle tost arasında sıkıştırıldığı, milli ve manevi değerlerinden uzak bir neslin yetiştiği şikâyetlerinin had safhaya ulaştığı bir süreçte sırf birilerine mesaj yollamak ve gerçekle bağdaşmayan haberler yapmak basın etiği açısından sorgulanması gereken bir durumdur.
2013 YGS’ye 2012-2013 Eğitim Öğretim Dönemi mezun olacak durumdaki öğrencilerle daha önceki yıllarda mezun olanlar girmiştir. Bu öğrencilerimizin liseye başlama yılı 2009’dur. Dolayısıyla 2002 yılında okula başlayan bu öğrencilerimiz Tamer KIRBAÇ döneminde 1,5 Hızır AKTAŞ döneminde ise yarım dönem eğitim almışlardır.
Bir başarısızlık aranacaksa bu, en azından bütün eğitim öğretim dönemlerini kapsamalıdır. Kaldı ki eğitimdeki sonuçların 3-5 yıllık süreçler içinde değerlendirilmesi de mümkün değildir.
Trabzon’da yapımı devam eden eğitim kurumları bittiğinde altyapı ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.
Sadece ilimizde değil Türkiye istatistiklerine baktığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 2013-2014’te ilkokulda 22, ortaokulda 27 lisede 23’ tür. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2013-2014’te ilkokulda 20, ortaokulda, 18 lisede ise 16’dır.
Trabzon’da da bu sayılar Türkiye ortalamasıyla aynıdır. Okullaşma oranına baktığımızda ilimiz Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bunda Sn SANDIKÇI, Sn KIRBAÇ ve Sn AKTAŞ’ın katkıları inkâr edilemez.
Cumhuriyet döneminde eğitime yapılan yatırım ve öğretmen istihdamı konusunda mevcut hükümetin yaptığı başarılı çalışmaları görmezden gelmek ve inkâr etmek en basitinden aymazlıktır. Alt yapı ve istihdam konusunda büyük başarılara imza atmış olan son dönem hükümet ve bürokratları için kıyaslama ve başarı sıralaması yapmak hoş olmayan bir yaklaşımdır.
Son dönemde altyapı ve istihdam çalışmalarının yanında eğitim yönetimi, eğitim ve öğretim programlarının içeriğine yönelikte çalışmalar hız kazanmıştır.
2013 Haziran ayında tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da 4 yılı tamamlayan okul müdürleri değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve 120 müdür değerlendirmede 75 puan altı almıştır.75 puan üstü alanların hepsi sendikamız üyesi olmadığı gibi elenenler içinde de azımsanamayacak kadar üyemiz vardır.
Sistem içinde siyasi kimliğiyle ön plana çıkan kimselerin kanun gereği kamuda tarafsız olarak göreve devamı sorunludur.  Hiçbir değerlendirmede yüzde yüz başarılı sonuçlar ortaya çıkmaz. Yalnız bilinmesi gereken birinci durum bu değerlendirmelerde İl Milli Eğitim Müdürünün bulunmadığıdır. Bunun yanında Trabzon’da bir başarısızlık varsa bundan sonradan yapıya dahil olanlar değil, başından beri sistemin içinde olanlar sorumlu tutulmalıdır.
Peki, durum bu iken bu saldırıların amacı nedir?
Özellikle sendikamıza ve şahsıma yönelik bu saldırılar hangi sebepten kaynaklanmaktadır.
Acaba bu karalama kampanyasını yürütenler kimlerin kurgu haberlerini basıp, hangi kurumlara destek sağlamaktadırlar.
Sanal sıralamalar, gerçekle bağdaşmayan veri ve söylemler hangi isteği yerine gelmemiş kimselerin ortaya attığı iftira ve hezeyanlardır.
Acaba bu basın kuruluşuyla ilişkili kimler, eleştirilen müdürlerden hangi istekte bulunmuşlarda yerine getirilmemiştir veya getirilememiştir. Bunların bilinmesi haberin yapılış amaçlarının ortaya çıkması açısından önemlidir.
Eğitim-Bir-Sen kurulduğu günden beri eğitim kalitesinin gelişmesi noktasında her zaman elini taşın altına koymuştur. Eğitim kalitesini artırmaya yönelik kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar düzenlemiş, özlük ve özgürlük mücadelesi vermiş, değerler sendikacılığının da adresi olmuştur. Yapılan iyi ve faydalı çalışmalara öncülük etmiş, yanlış ve eksik uygulamaları eleştirmiş, hayra destek, şerre fren olmuştur.  Bundan sonra da yürüyüşünde bir değişiklik olmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


    

 

Tüm Yazılar
1 İFTİRANIN VE BİLGİSİZLİĞİN SINIRI YOK