Trabzon 1 Şubesi
2019 | | | 00-00-0000
“BİRİNCİ SINIFTA KARAKTER DERSİ”
Dr. Mehmet OKUTAN

Bu yazının başlığı bir gazetenin geçen haftaki nüshasının birinci sayfasından alındı. Bu başlık, eni sistemde “karakter eğitiminin” programa konulacak dersle verileceğine ilişkin bir haberdi. Bizde böyle bir alışkanlık var: Toplumda ortaya çıkan bir sorunu çözümü için ilk akla gelen şey, okullarda buna ilişkin bir dersin konması!

Çok söyledik; tekrar söyleyelim: Bu iş ders ile müfredat ile olmaz! Doğru dürüst Türkçe okuyup yazamamamız, Türkçe dersinin programda olmayışından mıdır? Hayır!

Görünen o ki, okullar karakter eğitimi konusunda sınıfta kalmıştır! Karakter eğitiminin olmayışı, ilgilileri çeşitli uygulamalara yöneltmektedir. Örneğin “Değerler eğitimi” konusunda bazı çalışmalar yapılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim uygulamalarının sağlıklı olabilmesi, bu uygulamaların sağlam eğitim felsefelerine dayanıyor olmasına bağlıdır.

Klasik ve modern eğitim felsefeleri diye sınıflandırabileceğimiz eğitim felsefelerinden sadece klasik felsefe sınıfında değerlendirilen “Daimicilik Felsefesi”nde, eğitimin “karakter eğitimi” olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Yani modern eğitim felsefeleri; bireyin özgürleşmesi, demokratik eğitim, gevşek bir disiplin, vb. konuları üzerinde dururken, “karakter eğitiminden” söz etmemektedir. Türk Eğitim Sistemi de “modern eğitimden” esinlendiği için “karakter eğitimi” ile ilgili bir uygulamaya girmemiş, girilen alanlarda da başarısız olmuştur.

Karakter eğitimi ders programı marifetiyle verilebilecek bir eğitim değildir! Eğitim bütünüyle karakter eğitimin olması gerektiğine inanan bir felsefeye dayalı olarak uygulanırsa, sonuçta karakter eğitiminde istenilen başarı elde edilebilir. Aksi halde “ahlâk bilgisi” dersinin durumuna düşme ihtimali her zaman vardır.

Öğretim programına bir karakter dersi konulursa, bu dersten sorulacak testleri işaretleyerek öğrenci başarılı olabilir ama öğrencinin karakter eğitimi konusunda istenen sonuç elde edilemez.

Her sorun için öğretim programına bir ders koymak yerine, okullarda hangi değerlerin yaşatılması gerektiği üzerinde durup, bu değerlerle donanık bireylerin nasıl yetiştirileceği hususu üzerinde kafa yormak gerekir. Karakter eğitiminin olabilmesi için öncelikle “karakter eğitimi” kavramı üzerinde herkesin ortak bir akılda buluşması gerekir. “Ortak aklın” yönlendirmediği hiçbir uygulama başarı getirmeyecektir.

Tüm Yazılar
1 “BİRİNCİ SINIFTA KARAKTER DERSİ”
2 ÖĞRETMEN MAAŞLARI