Trabzon 1 Şubesi
4216 | | | 00-00-0000
EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ
Öğr.Görv. Saffet KAHVECİ

Çalışan işçi ve memurların kendi içinde olduğu gibi, birbirleri arasında da maaş dengesizliği ve adaletsizliği olduğu bilinir. Hükümetler, düzeltmeye çalışıyoruz derken farkı daha da açarlar. Böyle geldi böyle gidiyor. Emekli maaşlarında ise durum çok daha vahimdir. Özellikle işçi statüsünde çalışanların emekli maaşları memur statüsünde çalışanlara göre çok daha yüksek. Ayrıca işçi emeklilerinin kendi arasında, memur emeklilerinin de kendi arasındaadaletsizlikler var.

Hükümet, işçi emeklileri arasında adaleti sağlamak için bir yasal düzenleme yaptı. 2000 yılından önceki emeklilere gelecek yıldan (2013 yılı) geçerli olmak üzere birkaç yüz TL’ye varan zam kararı alındı. Fakat bu düzenleme aradaki uçurumu kesinlikle kapatamaz. 2000 yılı öncesinde de kamuda çalışan işçiler memurlardan yüksek maaş alıyordu. Ancak emekli maaşları memur emsalleri düzeyindeydi. AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan yasal düzenlemeler sonunda işçi emeklilerinin maaşlarında aşırı iyileşmeler oldu. Aynı işkolunda aynı süre çalışıp, 2000 yılı öncesinde emekli olan bir teknisyen 1000 TL emekli maaşı alırken, şimdiki yıllarda emekli olanlar 2000- 2200 TL’nin üzerinde emekli maaşı alıyor. Hemen burada bir karşılaştırma yapalım. Aynı iş yerinde çalışan teknik hizmetler sınıfında memur kadrosunda bir mühendis emekli olsa bu günkü emekli maaşı 1500 TL’dir. Eğer bu mühendis Üniversitede Yardımcı Doçent veya Öğretim Görevlisi ise, emekli maaşı yine 1500 TL’dir(Yüksek Mühendis veya Dr. Mühendis Ünvanları da var olmasına rağmen.)Herhangi bir kamu kurumundan emekli olan hizmetli kadrosundaki kişi memursa 900 TL, işçi ise 1800 TL emekli maaşı almaktadır. Dikkat edilirse işçi hizmetli emeklisi bile Yardımcı Doçentten fazla emekli maaşı almaktadır. Günlerce emekliler arasındaki maaş farkı giderilecek dendi. Memur emeklileri hiç dikkate alınmadı. İşçi emeklileri ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Yeterliliği ayrıca tartışılabilir. Fakat işçi emeklileri ile memur emeklilerinin maaşları arasındaki uçurumdan hiç söz eden yok. Üzgünüm memur sendikaları da bunadahildir. Üniversitedeki mühendis kökenli öğretim elemanı ve kamuda çalışan bir mühendis ünvanlı teknik memur emeklisi, yine kamuda çalışan bir teknisyen ve hizmetli gibi işçi emeklisinden çok daha düşük emekli maaşı almaktadır(Bu ifade, kimsenin ünvanının küçümsenmesi anlamında anlaşılmasın.) Ancak bu büyük dengesizlik herkes tarafından bilinmesine rağmen ne hikmetse hiç kimse tarafından gündeme getirilmiyor ve düzeltme yoluna gidilmiyor. 25-30 yaşına kadar okuyup mühendis olan, akademisyen olup bilimle uğraşan beyin gücümüze verdiğimiz değer burada da çok net görülmektedir. Bazı siyasi kadrolara atanan veya üst düzey memur olarak isimlendirilen memura verilen yüksek maaşlar(Milletvekili Danışmanlarına verilen 5 000 TL gibi) ve yüksek emekli maaşları geneli ilgilendirmediği için istisna kabul edilmelidir. Sosyal Güvenlik Kuruluşları tek çatı altında birleştirildi. Bu güne kadar işçi kadrosunda çalışanlara birçok alanda iyileştirme yapıldı. Memur kesimi ise üvey evlat muamelesi görmektedir.

                Emekli ikramiyelerinde de adaletsizlik ve dengesizlik aynıdır. Özellikle kamu kurumlarından emekliişçiler ile emekli memurlar arasında büyük farklar var. Bir teknisyen veya büroda yazı yazan Ticaret Meslek Lisesi mezunu kişi, kamuda işçi kadrosundan emekli oluyorsa 90 000-100 000 TL. emekli ikramiyesi alırken, teknik memur kadrosundaki bir mühendis ya da öğretim görevlisi kadrosundaki bir mühendis 50 000-55 000 TL emekli ikramiyesi alabilmektedir. Güzel Ülkemizin okuyan insanına yani beyin gücüne verdiği değer bu olmamalı.  Ben bir elektrik teknisyeniyken üniversite okudum, elektrik mühendisliğinde yüksek lisans yaptım ve halen üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Eğer teknisyen olarak kalsaydım, maaşım, emekli ikramiyem ve emekli maaşımın her biri şimdikinden %40-50 kadar daha çok olacaktı. Ben ve benim gibi birçokları daha çok çalışıp başardığımızın karşılığında cezalandırılmış gibi olduk.

Gelinen noktada kamuda çalışan bir vasıfsız işçi, yine kamuda çalışan bir mühendis veya üniversitedeki bir öğretim görevlisinden daha fazla maaş, daha fazla emekli ikramiyesi ve daha fazla emekli maaşı almaktadır. Alana niçin aldın soramayacağımıza göre, verene bize niçin vermediğini sorma hakkımız yok mu?

 Öğr. Gör. Saffet KAHVECİ

2011 - 2012 yılı köşe yazısı

Tüm Yazılar
1 EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ
2 BEDELLİNİN BEDELİ (BEDELLİ ASKERLİK)
3 ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ UNUTULDU MU GÖZDEN Mİ ÇIKARILDI