Trabzon 1 Şubesi

Eğitimcilere kontrollü normalleşme sürecinde denetim görevi verilmemelidir

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin, İçişleri Bakanlığı’nın 3.3.2021 tarihli ve E.89780865-153-3695 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde denetim göreviyle yükümlü tutulmamalarını talep ettik.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 1 Mart 2021’de yapılan kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında “dinamik denetim süreci” adı altında yeni bir safhaya geçilmiştir. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı’nca 4 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde denetim seferberliği başlatılacağı belirtilerek, denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi istenilmiştir.

Ülke genelinde uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin beraber yürütülmesi ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı öğrenme kayıplarının telafisinin gerekliliği hususları dikkate alındığında, öğretmenlerin mevcut iş yükünün eğitim-öğretim haricinde bir başka kamu görevinin yüklenilmesini imkânsız kıldığı açıktır.

Bu nedenle, öğretmenlerin gerek asli kamu görevlerini engelleyecek gerekse asli görevlerini yürütmelerinin zorunlu unsuru olan sağlıkları açısından risk teşkil edecek nitelikte denetim göreviyle yükümlü tutulmamaları sağlanmalıdır.

Bu türden bir denetim göreviyle yükümlü tutulan öğretmenlerimiz, görevlendirmeyi yapan birime itiraz etmelidirler.