5. Dönem Toplu Sözleşme Süreci ile İlgili Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde Basın Açıklaması Yaptık


575 | 17.08.2019
| |

Basın Açıklaması TOP.SÖZ. 17 Ağustos 2019

Değerli basın mensupları,

 

Hepinizin yakından takip ettiği ve bildiği gibi 

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 

 

1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. 

 

16 Ağustos’ta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti, masaya ilk teklifini sundu. 

 

Kamu İşvereni, görüşmelerin 16 gününde

bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden 

tam 22 gün sonra masaya teklif sundu.  

 

Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; 

gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip. 

 

Kamu İşvereninin teklifi; 

“teklif gecikti” siteminin ve tepkisinin ötesinde 

“teklif geçiştirildi”

“masa önemsizleştirildi” ve 

“alın terimiz değersizleştirildi” tespitlerini 

ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi 

hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. 

 

Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; 

Kamu İşvereninin 

masaya geç teklif sunma gayretinin ve 

sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir. 

Kamu İşveren Heyetinin 

geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış

teklifinin içeriğinde

bize teklif edilmesi bir tarafa 

masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor. 

 

Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif;

“Güçlü Türkiye imkansız

“Büyük Türkiye anlamsız” ve 

“Yeni Türkiye gereksiz”  

fikri sabitinde debelenenler dışında 

hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz

 

Hükümet; bu teklifin

YeniBüyük ve Güçlü Türkiye

hedeflerini ve gerçeklerini

yok sayanlara can suyu vermek

kamu görevlilerini

enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir

 

Daha da önemlisi Hükümet, 

kalkınmayı önemsediğine, 

adaleti öncelediğine dair 

ispatı ve icraatı, 

toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle 

hem teyit hem de tescil etmelidir. 

 

Değerli Basın Mensupları, 

Çok kıymetli yol arkadaşlarım,

 

Memur-Sen Konfederasyonunun ve 

yetkili sendikalarımızın toplu sözleşme teklifleri

teşkilatımız, üyelerimiz ve kamu görevlilerimiz tarafından duruma uygun

çözüme matuf

içeriği makbul

maliyeti ve mahiyeti 

makul teklifler olarak kabul gördü.

 

Bu kabule rağmen,

Kamu İşvereninin 24 Temmuz’da 

sanki kendisine hiç teklif sunulmamış

kamu görevlilerinin 

mali ve sosyal haklarına, 

demokratik ve sendikal haklarına, 

özlük hakları ve çalışma şartlarına dair   

tekliflerinden bihaber kalmış bir profil çizmesini 

ne kabul edilir ne de anlaşılır bir tutumdur

 

Hükümetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin teklifini hatırlayalım; 2020 için % 3,5 + %ve 2021 için %3 +% 2,5… 

 

Bu oranlar; 

Hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil

Bu oranlar,                                                                                                                               Hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. 

Hükümetin teklifi, 

faiz oranlarındaki düşmeyi, 

kurdaki aşağı yönlü hareketi, 

elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi 

doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor.

 

5. Dönem Toplu Sözleşme masasına dün itibariyle 

sunulan Kamu İşvereni teklifi

“kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı” sona ermesi gerekirken aksine

“kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı”eklenme çabası olarak da görülebilir

 

Siyasi irade, 

toplu pazarlık masasına

kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil 

cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli

teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir

 

Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı

evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın 

Dimyata pirince gitmektir. 

 

Kamu İşvereni, 

hem Dimyata pirince gitmemize engel olmak

hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir.

Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin!

 

 

5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde 

Kamu İşvereninden gelen ilk teklifin anlamı; 

2020 için yıllık toplamda  %6.60

2021 için yıllık toplamda %5.57 oranın da zam yapılması, 

iki yıllık toplamda ise  %12,54 oranında maaş ve ücretlere artış yansıtılmasını teklif etmektir. 

 

Bu durumda kamu görevlilerine ve 

onların yetkili temsilcisi konumunda 

konfederasyona ve sendikalara şu denilmektedir;

”2020’de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin. 

 

Şekere, elektriğe, doğalgaza tek seferde %15 zam yapıldı fakat maaş ve ücretlerinize dört seferde %12’nin biraz üzerinde zam yapılmasını

normal kabul edin. 

 

Yetmez, “gecikme zammı aylık %2,5, 

yıllık %30 iken maaş zammınızın 

yıllık %6’lar ve iki yıllık toplamda %12’ler seviyesinde olmasına aldırış etmeyin” deniyor. 

 

Merkez Bankasının 2020 ve 2021 için enflasyon hedefi %5

aynı yıllara ait enflasyon tahminleri ise %9,5 ve %5,9 iken

aynı yıllara ait beklenti anketlerinin sonucu ise 

sırasıyla %13,9 ve %11,5 olarak kayıt altına alınmış

 

Bu rakamların yanına da son 10 yıllık süreçte 

enflasyon hedef ve tahminleri ile gerçekleşen enflasyon arasında zaman zaman

2 kata kadar farklılıklar oluştuğu bilgisini de ayrıca paylaşmak gerekiyor.

 

 

Bütün bu veriler üzerinden şunu söylemek gerekir ki;

“Memuru enflasyona ezdirmeyiz” vaadi Hükümet tarafından öncelikle 

teklif bandında korunması gerekir. 

 

Bir başka anlatımla 

Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla 

Merkez Bankasının beklenti anketindeki 

%13,9 ve %9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi. 

 

Diğer taraftan, 

toplu pazarlık masası sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil. 

 

Masada, haklar, sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da 

pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor. 

 

Hükümetin masaya sunduğu ilk teklifte 

ek göstergeden
kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına, 
teklifimizde yer alan taban aylığa seyyanen zamdan,
refah payına
sözleşmeli personelin kadroya geçmesinden
kılık-kıyafet yasağının kaldırılmasına, 
gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından 
dayanışma  aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine, 
yerel yönetim seçimleri sonrası iş güvencesine ve sendikal haklara yönelik saldırılardan  
keyfi ve eziyet edici geçici görevlendirmeye 
genel toplu sözleşme kapsamındaki bir çok konu başlığı 

hiçbir şekilde dikkate alınmamış ve 

bunlarla ilgili teklif içeriğine yer verilmemiştir. 

 

Benzer şekilde 

hizmet kollarındaki yetkili sendikalar tarafından sunulan teklif metinleri üzerinden 

bir değerlendirme yapılarak hizmet kollarına yönelik 

bir teklif içeriği de oluşturulmamıştır.

 

Bu bakımdan Kamu İşvereninin teklifi sonrasında 

ne makul ne de makbul bir teklif var 

sadece malul bir teklif var dedik. 

 

Zira bu teklif içerdiği oranlar boyutuyla yetersizlikle ve adaletsizlikle maluldür. 

 

Bu teklif, 

Yeni Türkiye’yi görme, Büyük Türkiye’yi yansıtma, 

Güçlü Türkiye’yi yaşatma noktasında maluldür. 

 

Bu teklif, refahı tabana yayma, gelir dağılımında adaleti sağlama  açısından maluldür.

Bu teklif, 

“Türkiye’nin kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak cüssesi, alın terinin hakkını teslim edecek bütçesi yok”  cümlesine inanmamızı beklemek nedeniyle 

fikren, ilmen, ahlaken maluldür. 

 

Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif 

“vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük” niteliktedir.  

 

Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin 

ilk toplu sözleşmesinin, imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken, 

nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık

 

Bu teklifin tamamlanmaya, 

ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var. 

 

İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak 

bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak 

yeni bir teklif için yeterli zaman, 

bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan var olduğuna inanıyoruz. 

 

Biz, eski Türkiye’nin vehimlerinden beslenen değil 

Yeni Türkiye’nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz

 

Türkiye’nin gücüne bizim kadar inanılırsa, 

Türkiye’nin büyüklüğüne bizim kadar itibar edilirse, 

Türkiye’nin yeni paradigmal çerçevesi bizim gibi anlaşılırsa;  

anlaşmamızda, adil paylaşmamızda, 

birlikte ve huzur içerisinde yaşamamızda çok daha kolay karşılanacaktır.

 

Biz, örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. 

 

Fakat biz örgütlü gücümüzü için değil 

hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri 

takdir etmek için kullanmak istiyoruz. 

Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. 

 

Türkiye’ye inanıyor ve Türkiye’nin gücüne itibar ediyoruz. 

 

Memur-Sen Trabzon   İl temsilciliği olarak 

ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini 

yakından takip etmeye, 

bizleri memnun edecek her konuda 

destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 

Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin  toplu sözleşme noktasında sorumluluk almalarını Hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. 

 

Emeğin hakkının verilmesi noktasındaki 

niyet ve gayretlerimizde 

bereket, irade ve çalışmalarımızda 

örgütlü güçten neşet eden kudret temenni ediyoruz

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top